ข่าว-คนไทยไม่ทิ้งกัน ปันสุขผู้ป่วยศูนย์พักคอย อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

ข่าว-คนไทยไม่ทิ้งกัน ปันสุขผู้ป่วยศูนย์พักคอย อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด


ภาพ/ข่าว นายสัคศิษฎ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด นางวิยะดา ซวง รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนา ผู้ประกอบการไทย จ.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้ร่วมกันเดินทางมามอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ ปลัดอําเภอ โรงพยาบาลคลองใหญ่ และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ได้ร่วมกันรับมอบ พัดลมขนาดใหญ่จํานวน 11 ตัว พัดลมขนาดเล็ก 17 ตัว เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม มาม่า แมส และเครื่องใช้ที่จําเป็น เพื่อส่งต่อให้ศูนย์พักคอยอําเภอคลองใหญ่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 50 เตียง
นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งศูนย์พักคอยดูแล COVID-19 ชุมชนแห่งนี้ขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์เช่นนี้ชาวอำเภอคลองใหญ่จำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกัน ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ นายสัคศิษฎ์ มุ่งการ ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ยังได้เข้าไปมอบที่อาคารศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวตําบลแหลมกลัดอีกจํานวนหนึ่งด้วยเช่นกัน/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts