ข่าวแพร่ ชาวตำบลสะเอียบโร่รับฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักกว่า554รายที่รพ.สต.สะเอียบ

ข่าวแพร่
ชาวตำบลสะเอียบโร่รับฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักกว่า554รายที่รพ.สต.สะเอียบ

ในวันนี้ที่27สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา07.00น.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มีประชาชนชาวตำบลสะเอียบได้เดินทางมารอรับการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงภาคบ่ายทำให้บรรยากาศคึกคักจนถึงนาทีสุดท้ายที่ทางแพทย์พยาบาลต่างทำงานกันอย่างมีความสุขที่ได้เห็นประชาชนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 2019 ที่แพร่ระบาดในหลายพื้นโดยประชาชนที่รับข้อมูลในการระบาดและในพื้นที่ในตำบลสะเอียบต่างเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวัคซีนเพื่อป้องกันและเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อประชาชนกันอย่างต่อเนื่องทั้งทางหอกระจายหมู่บ้านและกลุ่มอสม.ต่างลงพื้นที่ชักชวนกันมาฉีดวัคซีนซึ่งทุกคนได้ตอบโจทษ์และรอรับบริการฉีดวัคซีนที่คาดการณ์ไว้ตามเป้าหมายซึ่งในสถานที่ ที่จัดเป็นสถานที่ในการรองรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกในตำบลแรกที่ได้เห็นประชาชนได้ทะยอยกันมารอรับการฉีดวัคซีนกันอย่างมากมายเป็นจำนวนกว่า554รายจนถึงเวลา 17.00นและมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนการฉีดไว้จำนวน657ราย บางรายร่างกายก็ยังไม่พร้อมการฉีดวัคซีนจึงจำเป็นต้องเลื่อนการฉีดไปก่อนและทางแพทย์พยาบาลก็จะได้นัดฉีดในครั้งต่อไป ในส่วนของการบริการจัดสถานที่เตียมความพร้อมและการบริการตรวจคัดกรองในการฉีดวัคซีนก็ได้รับความร่วมมือจาก คณะอสม.ทั้ง4หมู่บ้าน มีอสม.หมู่ที่1 อสม.หมู่ที่5 อสม.หมู่ที่6 อสม.หมู่ที่9และอสม.บ้านแม่พร้าว ในสังกัดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ และเจ้าหน้าที่ทั้ง3 รพ.สต.ที่คอยบริการให้คำแนะนำ และทางโรงพยาบาลสองก็ได้ส่งแพทย์พยาบาลมาฉีดวัคซีนตลอดถึงรถบริการฉุกเฉินก็ได้เตียมไว้ ในสถานการณ์ในวันนี้ไม่มีเหตุการอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรผิดปกติต่อผู้มารับการฉีดวัคซีนแม้แต่รายเดียว

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts