ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ สอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ สอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการเดินทางลงพื้นที่ ณ วัดธารากร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กราบนมัสการ ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 รวมถึงสอบถามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้ พร้อมทั้งสั่งการเน้นย้ำหน่วยทหาร และส่วนราชการในพื้นที่ ถึงการรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณวัด เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ และไม่ละทิ้งวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts