จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564

จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564


วันนี้( 27 ส.ค.64) เวลา 14.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้แก่จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนันสนุน 30,000 บา นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติมอบถุงปันสุข 50 ถุง นายสามคมสตรีนนทบุรีมอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม 100 ถุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ นายกสามคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์ มอบชุดหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป

Related posts