อบต.บ่อวินร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมอบชุดของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กแก่กลุ่มคุณแม่วัยรุ่นให้เด็กได้เล่นพัฒนาทักษะและความรู้และช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็ก

อบต.บ่อวินร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมอบชุดของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กแก่กลุ่มคุณแม่วัยรุ่นให้เด็กได้เล่นพัฒนาทักษะและความรู้และช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็ก

นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก อบต.บ่อวิน และนางสาวเสาวลักษณ์ ราชพรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนางสาวมันทนา มะลิซ้อน นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ หมู่4และหมู่7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบชุดของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กแก่กลุ่มคุณแม่วัยรุ่นในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บ่อวินจำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งการเล่นเป็นพฤติกรรมที่สำคัญและจำ เป็นสำ หรับเด็กในวัย1-5 ปีธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่น เพราะการเล่นจะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก โดยเฉพาะเด็กได้พัฒนาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจสิ่งแวดล้อม ทำ ให้เด็กรู้จักเล่นและช่วยผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดลักษณะการเล่นและเรื่องราวที่เด็กเล่นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสติปัญญาบุคลิก ลักษณะอารมณ์และความสนใจของเด็ก พื้นฐานของครอบครัว การเล่นยังสนองความต้องการและช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็กในด้านต่าง ๆ ซึ่งชุดของเล่น ที่ทางอบต.บ่อวินร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดหานำมามอบให้กับทางกลุ่มคุณแม่วัยรุ่นในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บ่อวิน ก็เพื่อให้ทางคุณแม่นำไปให้ลูกได้เล่นเพื่อพัฒนาทักษะตั้งแต่ยังเล็กซึ่งของเล่นที่นำไปมอบให้นั้นมีหลากหลายแบบให้เด็กได้เล่นพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถและช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็กในด้านต่าง ๆได้ไม่มากก็น้อย นอกจากนั้นทางอบต.บ่อวินยังมอบแพมเพิส กางเกงผ้าอ้อม นมผง ขนม หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ให้กับทางคุณแม่ของเด็กนำไปให้เด็กไว้ใช้ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคุณแม่วัยรุ่นอีกด้วย

 

Related posts