สุรินทร์/เจ้าหน้าที่ประมงนํ้าจืดลุยตรวจจับผู้ลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่

สุรินทร์/เจ้าหน้าที่ประมงนํ้าจืดลุยตรวจจับผู้ลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่

อําเภอรัตนบุรีชุดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจืดลํานางรอง(บุรีรัมย์)หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ติดลํานํ้ามูลตั้งแต่เขตอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ไปจนถึงเขตอําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าได้มีกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มได้ออกมาลักลอบจับปลาในฤดูว่างไข่
ออกตรวจยึดของกลางมาได้จํานวนมากผู้ต้องหาหลบหนี ก่อนจะได้นําของกลางที่ตรวจยึดมาได้นํามาแจ้งลงบันทึกประจําวัน ที่สภ.รัตนบุรี

เมื่อช่วงบ่ายวันที่26ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้รับแจ้งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจืดลํานางรอง(บุรีรัมย์) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจืดนครราชสีมา จํานวน9นาย

นําโดยหัวหน้าชุดนายจีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงปฎิบัติงานพร้อมรถตราโล้กรมประมงจํานวน2คันพวงท้าย2ล้อบรรทุเรือตรวจการขนาดเล็ก2ลําพร้อมของกลางที่ได้ตรวจจับยึดจากลํานํ้ามูลตั้งแต่เขตตําบลทับใหญ่ อํารัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์-ไปจนถึงเขต อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด หลังได้รับการร้องเรียนและรับแจ้งว่า ในแม่นํ้ามูลช่วงเขตตําบลทับใหญ่-ไปจนถึงเขตของอําเภอโพนทรายได้มีกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มอาศัยช่วงปีฤดูปลาวางไข่ออกหาจับปลาโดยใช้เครื่องมือประมงผิดประเภทเป็นอุปกรณ์การจับปลาแบบผิดกฏหมาย

และตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจืดลํานางรอง(บุรีรัมย์)นําเรือตราจการทั้ง2ลําลงพื้นที่ดังกล่าวและได้ตรวจยึดของกลางเป็นจํานวนมากส่วนผู้ต้องหาผู้ลักลอบจับปลาช่วงฤดูวางไข่เหล่านั้นได้ไหวตัวทันได้ทิ้งอุปกรณ์การจับปลาไว้ก่อนหลบหนี้ไปก่อนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะไปถึง
โดยได้ตรวจยึดของกลางมีดังต่อไปนี
1/เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภท
-อวนลากทับตลิ่ง ขนาดความยาว100เมตร ช่องตายข่าย2.5เช็นติเมตร ลึก3เมตรจํานวน4ฝืน

2/เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภท
-ถุงยาม ขนาดความกว้างคูณยาว20คูณ20 เมตรลึก6เมตร ขนาดช่องตา2.5เช็นติเมตร จํานวน4ปาก
ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ชุดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจืดลํานางรอง(บุรีรัมย์) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจืดนครราชสีมาได้นําเอาของกลางทั้งหมดมาแจ้งลงบันทึกประจําวัน ที่สภ.รัตนบุรีไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/

Related posts