อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และรับมอบน้ำดื่ม 12,000 ขวด จากเครือไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดแนวทางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และรับมอบน้ำดื่ม 12,000 ขวด จากเครือไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดแนวทางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม


วันนี้ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อาคารเลขที่ 40/35-36 หมู่ที่ 5 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย นายเสรี กิ้มจ้อง ผู้จัดการบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจ นายโสภณ ราชรักษา CEO-FPIT Frasers Property Industrial (Thailand) นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผอ.รพ.อุทัย นพ.สัจจพล พงษ์ภมร ผอ.รพ.เอเชียอินเตอร์ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายการเตรียมการนำเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังได้รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จำนวน 12,000 ขวด จากนายทำนาย ราชโคตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด ตัวแทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย และ โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์ และภาคเอกชนอีกหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนให้ใช้พื้นที่อาคารแห่งนี้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาดกว่า 400 เตียง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด- 19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาการสีเขียว ถึง สีเหลืองอ่อน พร้อมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องเอ็กซเรย์ปอดแบบเคลื่อนที่ ไว้ใช้ประจำที่แห่งนี้อีกด้วย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในต้นเดือนกันยายน 64 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พนักงาน และภาคธุรกิจ ในการมีสถานที่สำหรับรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิดในอนาคต
หลังจากนั้น เวลา 15:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ) โดยมี พันเอก(พิเศษ)เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภออุทัย ผู้จัดการทั่วไปบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะสาขาอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการของโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้แต่งตั้งให้นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผอ.รพ.อุทัย เป็นผู้จัดการและประธานคณะกรรมการกำกับการบริการทางแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม ให้ปลัดจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการระบบสนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทัย เป็นประธานคณะกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน และให้ ผอ.รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นประธานคณะกรรมการด้านปฏิบัติการดูแลรักษาทางการแพทย์และการพยาบาลในรพ.สนาม เพื่อร่วมดำเนินการและจัดการเตรียมความพร้อมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อต่อไป

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา

Related posts