พังงา-ธ.ก.ส. พังงา นำลำไยจากเชียงใหม่ 320 กิโลกรัมมอบเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม

พังงา-ธ.ก.ส. พังงา นำลำไยจากเชียงใหม่ 320 กิโลกรัมมอบเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พญ.สิรินาถ พัฒนพิชัย ผอ.โรงพยาบาลสนามจังหวัดพังงา ร่วมรับมอบลำไยพันธุ์อีดอจำนวน 320 กิโลกรัม จากนายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพังงา โดยมี น.ส.ประภาพร. มลิเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.พังงา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดพังงาเข้าร่วม เพื่อส่งต่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาลสนาม และช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรตลอดมา และขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทย จะได้เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด-19

   นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานหนักและเป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งยังรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้จัดทำ “โครงการบริหารจัดการผลไม้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตกต่ำ จึงมีการบริหารจัดการและระบายผลไม้ออกจากแหล่งผลิต โดยมีการซื้อลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวม 2,500 กก. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงาได้รับมอบ 320 กก. เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ฯ ขณะที่จังหวัดอื่นก็ได้สั่งซื้อผลไม้ เช่นมังคุด ลองกอง สับปรด จากจังหวัดพังงาด้วยเช่นเดียวกัน

อโนทัย งานดี/พังงา/

 

Related posts