สภากาชาดไทย ส่งมอบชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัว 14 วัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

สภากาชาดไทย ส่งมอบชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัว 14 วัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

ที่ หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 สภากาชาดไทย และร่วมปล่อยขบวนรถ เพื่อนำไปส่งมอบแก่ผู้ที่กักตัว 14 วัน และที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 710 ชุด โดยมี ตัวแทน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ซึ่งจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดลำพูน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น ด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ และในส่วนของผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง และผู้ที่ต้องรับการกักตัว 14 เพื่อสังเกตอาการ โดยทางสภากาชาดไทย ได้เห็นถึงความ สำคัญ รวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้จัดทำชุดธารน้ำใจ มอบให้แก่ผู้ที่กักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น โดยได้ส่งมอบผ่านตัวแทนในแต่ละตำบล อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน นำไปช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ต่อไป

……………………………..

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

26 สิงหาคม 2564

 

Related posts