เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ส่งมอบแว่นตา ตามโครงการแว่นตาสภากาชาดไทยให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลนางแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ส่งมอบแว่นตา ตามโครงการแว่นตาสภากาชาดไทยให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลนางแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ (26 ส.ค. 64) นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังวัดเชียงราย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาของสภากาชาดไทย ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 110 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล ตามโครงการ “แว่นตาสภากาชาดไทยให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้จัดอำนวยความสะดวกเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อีกด้วย

 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการมอบแว่นสายตาในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการ “แว่นตาสภากาชาดไทยให้กับ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส” ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนแว่นตาจากศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อไว้ใช้ในการดำรงชีวิตสำรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา โดยจังหวัดเชียงราย มีผู้ได้รับคัดเลือกในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ทั้งหมด 110 ราย

 

Related posts