ขอนแก่นผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยนวัตกรรมเผาไหม้สำเร็จแล้ว

ขอนแก่นผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยนวัตกรรมเผาไหม้สำเร็จแล้ว งบน้อย ใช้สะดวก ลดควัน ลดมลพิษประหยัดเงินค่าจ้างกำจัด เตรียมนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยหวังลดปริมาณขยะติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่อย่างครอบคลุม

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ส.ค.2564 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทนาเขตขอนแก่น นายเขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.สุนทร อนุภาพไพรบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันทดสอบระบบเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเผาไหม้ซึ่งเป็นนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตขึ้นสำหรับการใช้ในโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย ในการกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

นายเขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า เตาเผาขยะติดเชื้อที่ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นประกอบด้วยถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนแบ่งด้วยตะแกรง โดยมีหัวเบิร์น 3 หัวต่อตรงไปยังถังแก๊ส โดยเมื่อนำขยะติดเชื้อใส่ลงในถังชั้นบนไฟจะเผาไหม้ขยะให้แห้งแล้วร่วงหล่นลงชั้นล่างส่วนควันที่เกิดจากการเผาไหม้ลอยขึ้นด้านบนที่มีไฟเผาเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ลดการเกิดควันออกสู่ภายนอก

 

“นวัตกรรมดังกล่าวผ่านการทดลองจนเป็นผลสำเร็จแล้วและเตรียมนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะติดเชื้อและลดงบประมาณในการกำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งการเผาแต่ละครั้งมีอุณหภูมิในเตา 400 องศาเซลเซียส แต่ละครั้งเผาขยะได้ประมาณ 6 – 8 กก.ใช้เวลา 20 นาที ขณะที่เตาเผาดังกล่าวจัดทำขึ้นด้วยงบประมาณเตาละ 8,000 บาท”

 

 

 

นายเขมวัตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปกติโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยมีขยะติดเกิดขึ้นทุกวัน จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีการว่าจ้างบริษัทเอกชนมาจัดการด้วยค่าจ้างกิโลกรัมละ 10 -16 บาท อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้มาตรวจสอบนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเสนอจัดสรรงบประมาณมาผิดนำไปแจกจ่ายให้กับ รพ.สนามและจุดพักคอยต่อไป

Related posts