ร้อยเอ็ด/… เชิญชวนประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด -ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป แสดงบัตรWalk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่.ลุ้นรางวัลทองคำจากหางบัตรคิว….

 

ร้อยเอ็ด/…

เชิญชวนประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

-ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป แสดงบัตรWalk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่.ลุ้นรางวัลทองคำจากหางบัตรคิว….

-ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เเละผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนำสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาด้วย

-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย

Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

_สำหรับผู้ที่พามาได้รับสิทธิฉีดวัคซีน 1 สิทธิ

_พิเศษสุด สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ###ลุ้นรางวัลทองคำ###

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts