ผู้ว่าฉะเชิงเทรา รณรงค์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

ผู้ว่าฉะเชิงเทรา รณรงค์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

 

วันนี้ 25 สิงหาคม 2564

นางอาภร โพธิ์เริญผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า

นายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่า ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ เชิญชวนให้ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนคนฉะเชิงเทรา ร่วมกันภาคภูมิใจในผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ ทอผ้าสีประจำจังหวัดและผ้าลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัว และเป็น การสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมถ่ายภาพการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแบบอย่าง และเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ปลุกกระแสเชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในทุกวัน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทย นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าทีสวมใส่ผ้าไทยแล้วเดินโชว์เป็นแบบอย่างให้ดูอีกด้วย

 

/ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

Related posts