สุรินทร์/อำเภอรัตนบุรี เปิดศูนย์พักคอยตำบลธาตุ รวมทั้งอำเภอกว่า 1,000 เตียง พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน

สุรินทร์/อำเภอรัตนบุรี เปิดศูนย์พักคอยตำบลธาตุ รวมทั้งอำเภอกว่า 1,000 เตียง พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน

 

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยระดับตำบล ธาตุ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในอาการระดับสีเขียว โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วน นำโดย นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส พ.ญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี นายสมศักดิ์ เผ่าสอน สาธารณสุขอำเภอ สารวัตรใหญ่ สภ.ดอนแรด ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับอำเภอ ตำบล และ ท้องถิ่น นายก อบต.ดอนแรด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จากนั้น ร่วมกันตรวจความพร้อมของสถานที่ศูนย์พักคอย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และประชาชน

ปัจจุบันอำเภอรัตนบุรี มีศูนย์พักคอยระดับตำบล ทุกตำบล มีจำนวนเตียง 1,000 กว่าเตียง ซึ่งมีความพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในอำเภอรัตนบุรีทุกคน สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ อำเภอรัตนบุรี ได้พิจารณาความพร้อมด้านสถานที่ การจัดระเบียบพื้นที่การเข้า-ออก ความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบบริเวณที่ตั้งศูนย์ฯ โดยปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม พื้นที่ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอน ระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบอินเทอร์เน็ต การติดตั้งพัดลม ความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและ ขยะติดเชื้อ ตลอดจน การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับแรก และการจัดการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีทีมแพทย์ และสาธารณสุขอำเภอ ร่วมดูแลรับผิดชอบประจำศูนย์ 24 ชั่วโมง

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts