สระแก้ว-นายก อบจ,สระแก้วมอบอุปกรณ์และฟ้าทลายโจรให้นายอำเภอคลองหาดเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนที่กลุ่มเสี่ยงจากโควิด

สระแก้ว-นายก อบจ,สระแก้วมอบอุปกรณ์และฟ้าทลายโจรให้นายอำเภอคลองหาดเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนที่กลุ่มเสี่ยงจากโควิด


*****วันนี้นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว เป็นประธานมอบสิ่งของโดยนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด นำผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนต้อนรับนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมเวลา 11:00 น จุดที่ 2 เปิดศูนย์พักคอยที่โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ(สาขาอนุบาลคลองหาด)หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหาด
*****นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว พร้อมคณะสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็วและครบทุกอำเภอ ประกอบกับเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ทำให้เชื้อมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีขีดจำกัด อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ สามารถกักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบส่งผลให้จังหวัดสระแก้ว สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว
*****นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด กล่าวว่า ขอขอบคุณนายก อบจ.สระแก้วที่นำสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร เพื่อนำมารักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19ในรูปแบบยาแคปซูล ยาเม็ด และยาจากผงฟ้าทะลายโจร เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณมามอบให้เพื่อแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนาม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิดดังกล่าว มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอลฆ่าเชื้อ
***ภาพ/ปกครองอำเภอ /ข่าว วีระยุทธ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts