พังงา- อำเภอตะกั่วทุ่งจัดกิจกรรม Kick Off เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เน้นปัญหาปากท้อง คนว่างงาน คนด้อยโอกาส และคนถูกกักตัว

พังงา- อำเภอตะกั่วทุ่งจัดกิจกรรม Kick Off เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เน้นปัญหาปากท้อง คนว่างงาน คนด้อยโอกาส และคนถูกกักตัว


วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อม นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลในอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปัญหาปากท้อง คนว่างงาน คนด้อยโอกาส และที่คนถูกกักตัว ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับลงทะเบียนที่สำนักงานและส่งเจ้าหน้าที่ลงเคาะประตูบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกครอบครัว โดยนายอำเภอตะกั่วทุ่งได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามและมอบถุงยังชีพในผู้ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่
นายศิวัชฐ์ ระวังกุล เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค19 จะให้ความช่วยเหลือ ใน 2 ระยะ ในระยะเร่งด่วนเป็นการแก้ไขปัญหาด้านปากท้อง จะมอบถุงยังชีพ ให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทันที ส่วนในระยะยาวนั้นจะแก้ไขปัญหาใน 5 ด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพรายได้ หนี้สิ้น สุขภาพ และ การเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานฯอย่างยั่งยืนต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพังงา ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts