รองนายกอบต.บ่อวินพร้อมครอบครัวบริจาคเงินส่วนตัว ซื้อรถยนต์กระบะ สนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยโควิด หวังแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล

รองนายกอบต.บ่อวินพร้อมครอบครัวบริจาคเงินส่วนตัว ซื้อรถยนต์กระบะ สนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยโควิด หวังแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล

ที่ข้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นาย สิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต บ่อวิน พร้อมด้วยครอบครัว คุณ ปิยวัฒน์ -คุณสมนึก อำไพวงษ์ บริษัท พรอำไพรุ่งเรือง จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัว ซื้อรถยนต์กระบะ เพื่อช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ในพื้นที่ อบต บ่อวิน และพื้นที่ใกล้เคียง. ไปยังสถานพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จาก โควิด -19 โดยทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน มีความห่วงใยประชาชน ในสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล จึงได้นำเงินสดส่วนตัว มาร่วมกัน จัดซื้อรถยนต์กระบะ นำมาดัดแปลงใส่หลังคา ก่อนที่จะนำไปไว้ที่ศูนย์พักคอย อบต.บ่อวิน เพื่อใช้ในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

นาย สิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต บ่อวิน กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เป็นความห่วงใยของ คณะผู้บริหาร อบต.บ่อวิน และเห็นตรงกันว่ายามที่พี่น้องประชาชนประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน อะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ ก็เต็มใจช่วยอย่างเต็มที่ จึงสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยโควิด-19ศูนย์พักคอย อบต.บ่อวิน ไว้คอยรับส่งผู้ป่วยโควิด-19ที่จะเดินทางไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หวังแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล

 

Related posts