นายกไก่ สนับสนุนงบประมาณ 2,990,000 พัฒนาห้องผ่าตัด รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

#นายกไก่ สนับสนุนงบประมาณ 2,990,000 พัฒนาห้องผ่าตัด รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 #นายกไก่ – กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา พร้อมทีมผู้บริหาร #นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา #นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ. ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ

 

#มอบเงินอุดหนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม และคณะเป็นผู้รับมอบ

เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพนมสารคาม

 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

#สำหรับการมอบเงินอุดหนุนในครั้งนี้ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 2,990,000 บาท (งบ อบจ.ฉะเชิงเทรา) และมีงบประมาณร่วมสมทบ จำนวน 10,000 บาท (งบโรงพยาบาลพนมสารคาม)ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี งานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพนมสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจโดยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 KW ในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคามและในเขตพื้นที่โรงพยาบาลในเครือข่าย

Related posts