กรมพลาธิการทหารบกจัดโครงการ ข้าวห่อใจ ห่วงใยกำลังพล เพื่อสำหรับตอบแทนกำลังพลด้วยอาหารมื้อกลางวันในช่วงสถาณการณ์ โควิด-19  

กรมพลาธิการทหารบกจัดโครงการ ข้าวห่อใจ ห่วงใยกำลังพล เพื่อสำหรับตอบแทนกำลังพลด้วยอาหารมื้อกลางวันในช่วงสถาณการณ์ โควิด-19

วันนี้( 25 ส.ค.64) เวลา 11.00 น. กรมพลาธิการทหารบกจัดโครงการ “ข้าวห่อใจ ห่วงใยกำลังพล” ซึ่งปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) กำลังพลจึงมีความเสี่ยงจากการสั่งอาหารจากภายนอกที่อาจมีการปนเปื้อน และร้านค้าต่างๆภายในที่ทำงานได้ปิดบริการลง ส่งผลกระทบต่อกำลังพลที่มาปฏิบัติงานได้รับความเดือดร้อนในการรับประทานอาหารมื้อกลางวัน กรมพลาธิการทหารบก โดย แผนกบันเทิง สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. และคณะทีมงานอีก 20 ท่าน ขอเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่เสียสละต่อหน่วยงาน จึงตั้งใจจัดทำ “ข้าวห่อใจ” เพื่อสำหรับตอบแทนกำลังพลด้วยอาหารมื้อกลางวัน โดยจัดทำข้าวกระเพราไก่ใส่ห่อ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับแจกจ่ายให้ฟรี ในวันที่ 24 – 26 ส.ค.64 จำนวน 3 วันๆละ 288 ห่อ เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจ ซึ่งทีมงานแผนกบันเทิงฯตั้งใจจัดกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สถานที่รับอาหาร ณ ครัวเกียกกาย บริเวณด้านหลัง กองบัญชาการกรมพลาธิการทหารบก ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.30 (เพื่อลดการแออัด และเว้นระยะห่างสามารถรับแทนให้เพื่อนได้ไม่เกิน นายละ 3 ห่อครับ)

 

Related posts