บริษัทสมบูรณ์โซมิคฯจัดกิจกรรม CSR ในโครงการ SSMC CORPORATE SOCAIL RESPONSIBILITY

บริษัทสมบูรณ์โซมิคฯจัดกิจกรรม CSR ในโครงการ SSMC CORPORATE SOCAIL RESPONSIBILITY

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 64 เวลา 10.00น. โดย นายเคโซ  มัตสึโมโตะ ประธานบริหารนำผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดย บริจาคชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์


“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

ซึ่งขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในอัตราที่สูง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่งต้องทำงานอย่างหนัก ขณะเดียวกันอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็นมีไม่เพียงพอ

บริษัทสมบูรณ์โซมิคฯตระหนักดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์ทุกท่าน ด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น โดย กำหนดส่งมอบให้กับ อ.บ.ต.ปลวกแดง  เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในพื้นที่ อำเภอปลวกแดง

บริษัทสมบูณณ์โซมิคขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 มีการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้โดยเร็ว

Related posts