ทต.คลองหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูท่ามกลางวิกฤตโควิด19

ทต.คลองหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูท่ามกลางวิกฤตโควิด19

*****เช้าของวันนี้ ณ หลังเทศบาลตำบลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดย นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นายไพฑูรย์ ชุมพร ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองหาด พร้อมด้วยทีมงานบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของเทศบาลตำบลคลองหาดโดยใช้เงินส่วนตัวของนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ปรับปรุงสถานที่ปลูกต้นปอเทืองจัดสถานที่ไว้เพื่อให้ประชาชนมาท่องเที่ยมและชมดอกปอเทืองที่สวยงามและจัดสถานที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ละลึก

*****นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด กล่าวว่า พอได้เข้ามาเป็นผู้บริหารเห็นว่ามีที่ดินว่างเปล่าโดยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจึงได้ใช้เงินส่วนตัวโดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างไดมาปรับสถานที่ปลูกต้นปอเทือง เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับของจำนวนนักท่องเที่ยว ที่คาดการณ์หลังการฟื้นฟูและคลี่คลายของสถานการณ์ Covid-19 โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่ง และสถานท่องเที่ยวในพื้นที่ สนับสนุนด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกในการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ และภาพลักษณ์ด้านการขนส่ง และการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวโดยเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด ก็คือ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประชาชนในพื้นที่ จุดหมายที่ผสมผสานระหว่างธุรกิจ และการพักผ่อน” เป็นการเดินทางมาทำงาน หรือทำธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับการท่องเที่ยว และพักผ่อนกับครอบครัวในคราวเดียวกัน ในเชิงรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ของจังหวัด ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่เนื่องจากมีจุดเด่นทางด้านการดำเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการเกษตร เพราะมีความทันสมัยผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่น สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ถ้ำเพชรโพธิ์ทองที่ขาดการบูรณะพอเราเข้ามาเป็นผู้บริหารใหม่ก็จะมาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเชื่อมโยงกับตลาดการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน มากราบไหว้รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราชที่หมู่บ้านเขาดินยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมากเช่นทีวัดแม่ย่าชอมเพื่อกราบไหว้พระพิฆเนศใหญ่ทีสุด และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยวดังกล่าว

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

 

Related posts