ขอนแก่นพบผู้ป่วยโควิดสะสม พุ่งสูงกว่า 9,500 ราย รักษาหายแล้ว 4,211 ราย เสียชีวิตสะสม 43 ราย

ขอนแก่นพบผู้ป่วยโควิดสะสม พุ่งสูงกว่า 9,500 ราย รักษาหายแล้ว 4,211 ราย เสียชีวิตสะสม 43 ราย ผู้ว่าฯเผยสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ขณะที่เตียงผู้ป่วยรองรับได้อีกว่า 2,000 เตียง ย้ำชัดทุกคนต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกให้เร็วที่สุดตามยุทธศาสตร์ดาวกระจาย

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ส.ค.2564 ที่วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สถานที่ที่ รพ.ขอนแก่น ได้กำหนดเป็นหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขต ต.พระลับ และ ต.บึงเนียม ในกลุ่มเป้าหมาย 608 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยังคงมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนจากทั้ง 2 ตำบล ทยอยเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับ จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งประชาชนชาว ต.พระลับ ละ ต.บึงเนียม ต่างให้ความสนใจทยอยกันเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ชิโนแวค อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ซึ่งนายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรี ตำบลพระลับ พร้อมด้วย นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น และนายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ นำคณะผู้นำชุมชน,คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมไปถึงคณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในเขต ต.พระลับ และ ต.บึงเนียม รวมทั้งทีมแพทย์ รพ.ขอนแก่น คอยอำนวยความสะดวกและจัดการบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ขณะเดียวกันยังคงมีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่ใจบุญนำอาหาร,น้ำดื่ม รวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลัง,ขนม,ผลไม้ และสิ่งของต่างๆมามอบให้กับทีมแพทย์,พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคณะทำงาน เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับคณะทำงานในภาวะวิกฤติเหตุการณ์ที่กลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

 

นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่ ต.พระลับ รวมทั้งในส่วนของเทศบาลฯและฝ่ายปกครอง ทุกคนทำงานกันอย่างหนัก เนื่องจากพื้นที่ ต.พระลับเป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างเขตเมือง,กึ่งเมืองและเขตชานเมือง แม้ประชากรในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านจะมีรวมกว่า 15,000 คน แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ต.พระลับ อ.เมือง มีประชาชนแฝง หรือประชาชนที่เดินทางเข้ามาทำงานหรือมาพักหรือมาทำธูรกิจหรือธุรกรรมต่างๆวันละหลายหมื่นคน ซึ่งผู้นำชุมชนและคณะทำงานด้านการควบคุมโรค จึงจะต้องเข้มงวดและรัดกุมในแผนการดำเนินงานตามที่รัฐบาลกำหนดย่างเข้มงวดการ์ดไม่ตก แม้จะมีคลัสเตอร์ของการระบาดเกิดขึ้นในกลุ่มบริษัทฯขนาดใหญ่แต่การควบคุมสถานการณ์และความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงควบคุมสถานการณ์ได้ในวงที่จำกัด

 

” ขณะนี้การฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสร ซึ่ง ต.พระลับ เป็นแม่ข่ายหลักในการให้บริการวัคซีนให้กับปะชาชนทั้ง 2 ตำบล ที่ขณะนี้ให้บริการกับประชาชนในพื้นทีไ่ปแล้วกว่าร้อยละ 30 เฉพาะสัปดาห์นี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มอีก 3,000 คน ทำให้การฉีดวัคซีนในกลุ่ม เป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค รวมทั้งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ขณะนี้แทบทุกหมู่บ้านได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามเพื่อให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่ไม่สะดวกมาฉีดวัคซีนในจุดทีให้บริการ คณะทำงานก็จะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการใช้เป็นจุดบริการวัคซีน หากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเลือกใช้เป็นจุดฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ตำบลอื่นๆ ในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นกับชาวขอนแก่นให้เร็วที่สุด”

 

ขณะที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ล่าสุดวันนี้เพิ่มขึ้น 115 ราย ทำให้ยอดสะสมของผู้ป่วยในการะบาดระลอกใหม่ ขณะนี้รวม 9,580 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายขาดจากอาการแล้ว 4,211 ราย โดยมีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเขต จังหวัด 5,330 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 43 ราย อย่างไรก็ดีขณะนี้จังหวัดมีปริมาณเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดและกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามที่จังวัดได้เตรียมไว้กว่า 5,700 เตียง โดยขณะนี้ยังคงเหลือเตียงใช้งานได้อีกกว่า 2,000 เตียง ซึ่งจาสกจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งถือเป็นสัญญานที่ดีที่เกิดขึ้น ขณะที่แผนการเร่งฉีดวัคซีน ตามยุทธศาสตร์ดาวกระจาย ทั้งจังหวัดนั้นยังคงมั่นใจว่า ภายในสิ้นเดือน ส.ค. ขอนแก่นจะมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 33 และภายในสิ้นเดือน ก.ย. จะมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วมากถึงร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่จังหวัดได้วางเอาไว้

Related posts