นครนายก – รับมอบเครื่องให้ออกซิเจน ชุดตรวจหาเชื้อโควิด และอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ทีโพล์ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 24 สิงหาคม 2564

นครนายก – รับมอบเครื่องให้ออกซิเจน ชุดตรวจหาเชื้อโควิด และอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ทีโพล์ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 24 สิงหาคม 2564

ที่ห้องประชุมนางรอง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.ประจักร ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร (อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม)และคุณกวี หัสดินไพศาล ในพิธีรับมอบเครื่องให้ออกซิเจน ชุดตรวจหาเชื้อโควิด และอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ทีโพล์ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ พร้อมมอบเงิน รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,800,000 บาท ในพิธีดังกล่าว ดร.ประจักร ตั้งคารวคุณ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบสิ่งของที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ โดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้นำเสนอข้อมูลของสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ด้านนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เสนอเพื่อรับทราบว่าจังหวัดนครนายก ได้มีมาตรการ 3 เร็วในการดำเนินงาน “รู้เร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว” โดยให้หน่วยงานราชการ สถานที่ที่รับผิดชอบที่มีความเสี่ยงสูง มีมาตรการเข้มงวดสูงสุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts