อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.15 น. ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมี พระครูพิพิธวิหารการ(สมาน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พร้อมด้วย นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ด้วย วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานสังกัดกรมประมง ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างถาวรสืบไป ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน ขนาดประมาณ 50-80 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว และพันธุ์ปลาไทย จำนวน 50 ตัว โดยการดำเนินกิจกรรมภายใต้การป้องกัน และควบคุมการระบาดของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts