อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโพสังโฆ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ที่ตลาดท่าข้ามฟรี

อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโพสังโฆ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ที่ตลาดท่าข้ามฟรี

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ สาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอค่ายบางระจัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสังโฆ นายอดิศักดิ์ กิติเรียงลาภ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและภรรยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอค่ายบางระจัน ร่วมกันออกบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Testk Kit (ATK) ฟรี ให้กับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี หรือเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยให้มีผู้รับรองว่าทำงานอยู่ในพื้นที่จริง ณ บริเวณวัดท่าพิกุล หมู่ที่ 5 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โดยเริ่มให้บริการตรวจโควิด-19เชิงรุกตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ประชาชนตำบลท่าข้าม และพื้นที่ใกล้เคียง มาเข้ารับบริการตรวจเชิงรุกกันเป็นจำนวนมาก โดยมีนายก อบจ.สิงห์บุรี พร้อมและคณะได้เดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และประชาชน อีกทั้งมีนายอดิศักดิ์ กิติเรียงลาภ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและภรรยามาช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเอง มีรถน้ำชานมไข่มุกขนมแซนวิชมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่มาตรวจคัดกรองโควิด-19 และเมื่อตรวจเสร็จจะได้รับสายรัดข้อมือจากวัดพระนอนจักสีห์โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นสัญลักษณ์ว่าได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้วมีผลเป็นลบ

สำหรับการตรวจเชิงรุกวันนี้ มีผู้มารับการคัดกรองทั้งหมด 341 ราย และมีผลเป็นลบทุกคน

Related posts