Nces นครปฐม -นายก อบจ.นครปฐม ควักเงินส่วนตัวจัดซื้อข้าวสารแจกชาวบ้าน 7,000 ถุง

Nces นครปฐม -นายก อบจ.นครปฐม ควักเงินส่วนตัวจัดซื้อข้าวสารแจกชาวบ้าน 7,000 ถุง

ข่าวโดย นายสมคิด พรมมี

 

วันนี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นจุดพักคอยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น นำโดย นายก จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เดินทางมามอบข้าวสารและสิ่งของต่างๆ ให้กับ สจ.ชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์ ,สจ.ธนพันธ์ โชคดำรงสุข ,กลุ่มชาวบ้าน และผู้นำในตำบลเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวในหมู่บ้าน พร้อมทั้งเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกตำบลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิ 19

 

   นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม กล่าวว่า โครงการ “ถุงปันสุข” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย “ครอบครัวสะสมทรัพย์” และ “กลุ่มชาวบ้าน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างผมกับ สจ. ซึ่งมองว่าพี่น้องประชาชนกำลังได้รับตวามเดือนร้อน และมองเห็นว่าข้าวเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในตอนนี้ โดยข้าวที่นำมามอบให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพแน่นอน ไม่แข็งแน่นอน โดยใช้งบประมาณส่วนตัวจัดหาซื้อข้าวสารจำนวน 7,000 ถุง จากการจำหน่ายเสื้อ ซึ่งคนทีใส่เสื้อขอให้รู้เลยว่าทุกคนที่ใส่เสื้อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนครปฐมตามโครงการนี้ทุกคน

 

สำหรับวัคซีนชิโนฟาร์มที่ลงทะเบียนกันไป น่าจะประมาณช่วงต้นเดือนกันยายน จะได้รับฉีดวัคซีนกันซึ่ง อ.กำแพงแสนเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ผมให้โควต้าเยอะที่สุด เบ็ดเสร็จและประมาณ 4-5 พันคน

 

Related posts