สุรินทร์/หมู่บ้านธงฟ้าปลูกพืชสมุนไพรไล่โควิดตามโครงการ”หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19″

สุรินทร์/หมู่บ้านธงฟ้าปลูกพืชสมุนไพรไล่โควิดตามโครงการ”หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19″

 

อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ ผู้นำชุมชน หมู่บ้านธงฟ้า ขับเคลื่อนณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรโดยต่อเนื่อง สนับสนุนปฏิบัติการ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19”

 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 ที่สวน 9 ไร่ ตามรอยพ่อ ตำบลธาตุ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส นายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอำเภอ นายสุรชัย สุนุรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมพบปะกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชนตำบลธาตุ จากนั้น ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น พะยูง และ สมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการการรณรงค์ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาปลูกพืชสมุนไพรไว้ประจำบ้าน และ หน่วยงาน เป็นทางเลือกดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น และ เป็นการสนับสนุนปฏิบัติการ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19” ตามนโยบายสร้างพื้นที่ชุมชนปลอดภัย ของจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ โดยดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีเป้าหมายต้องการให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในเชิงป้องกัน ด้วยการทานผักผลไม้ปลอดสารพิษ และ การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย ที่มีสรรพคุณป้องกันบำบัดอาการจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อบริโภคสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ โรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยสโลแกน “คนสุรินทร์ กินสมุนไพร ไล่โควิด”

ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/

 

Related posts