ปลูกข่าเหลืองเงินแสน พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ในอีสาน.. 

ปลูกข่าเหลืองเงินแสน พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ในอีสาน..  ข่า”  นับเป็นพืชคู่ครัวของคนไทยทุกภาค เพราะข่าเป็นพืชเครื่องเทศที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติของอาหารให้อร่อย น่าทาน ข่าจึงเป็นส่วนประกอบในอาหารหลากหลายชนิด นอกจากแต่งเติมรสชาติความอร่อยแล้วข่ายังมีสรรพคุณช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับเสมหะ ขับเหงื่อ อีกด้วย หลายพื้นที่จึงมีการปลูกข่าเพื่อป้อนตลาดที่มีความต้องการสูงอยู่ นอกจากข่าจะเป็นพืชที่มีความต้องการบริโภคสูงแล้ว ข่ายังมีข้อดีตรงที่ปลูกและดูแลง่าย

ขั้นตอนการเตรียมดิน

 1. ไถผาน3 ตากดิน จนแห้งใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์
 2. ตามด้วยไถผาน5  ตากดิน จนแห้งใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์
 3. ให้หว่านขี้หมูหรือขี้วัวทั่วแปลงปริมาณ 40ถุงปุ๋ยต่อไร่
 4. ใช้โรตารี่ปั่นให้เข้ากัน…ยกร่อง…ปลูกใต้ร่องหรือบนร่องตามเหมาะสม

  การเตรียมเหง้าปลูก

  เหง้าที่ใช้ควรเป็นเหง้าแก่ อายุมากกว่า 1 ปี โดยให้ตัดต้นเทียมออก โดยให้เหลือต้นเทียม 1-2 ต้น ที่ติดกับเหง้าสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร เหง้ามีแง่งประมาณ 1-2 แง่ง และให้ตัดรากที่ยาวทิ้ง ใช้เหง้าหรือแง่งแก่จัดทีซื้อมาจากตลาดใน สภาพที่ยังสด มีตาตามข้อเห็นได้ชัด ไม่จำเป็นต้องมีราก ตัดแต่งรอยช้ำ หรือเน่าที่หัวออกให้หมด แล้วนำไปแช่น้ำยากันรา จากนั้นนำขึ้นมาผึงลมในร่มให้แห้งแล้วทาแผลด้วยปูนแดงกินกับหมาก  นำหัวพันธุ์ที่ได้มาห่มความชื้น โดยการห่อด้วยผ้าชื้นน้ำหนาๆ นำไปเก็บไว้ในร่มหรือ ห่มกระบะโดยมีฟางรองพื้นหนาๆ วางท่อนพันธุ์แล้วกลบด้วยฟางหนาๆอีกชั้น รดน้ำให้ชุ่มเก็บในที่ร่มหรือ จะนำลงเพาะชำในขี้เถ้าแกลบก็ได้ โดยใช้เวลาการห่มความชื้น 10-20 วัน รอให้รากงอกและแทงยอดใหม่ออกมา จึงนำไปปลูกต่อไป

  วิธีการปลูกพันธุ์ข่าเหลืองและดูแลรักษา

  1. ขุดหลุมระยะห่างประมาณ 80×80เซนติเมตรเพื่อให้ขยายได้เต็มที่
  2. ขุดหลุมปลูกประมาณ1ฝ่ามือไม่ให้ลึกเกินไป
  3. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณที่เหมาะสม(รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามในเพจได้)
  4. นำข่าเหลืองลงปลูก ดินกลบ ใช้ฟางหรือเศษวัชพืชแห้งคลุมหน้าดิน
  5. รดน้ำให้ชุ่ม ตลอดภายใน 1 เดือน ข่าเหลืองจะเริ่มแตกหน่อ
  6. กำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
  7. ให้ปุ๋ยช่วงเดือนที่ 3 และ 6
  8. ตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไปใช้ยากันเชื้อราและใช้สารบำรุงทางใบ จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
   การปลูกในแปลงใหญ่ นิยมไถยกร่องลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ระยะห่างร่องประมาณ 70-80 เซนติเมตร จากนั้น โรยด้วยปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 เล็กน้อยตามแนวยาวของร่อง ก่อนวางเหง้าข่า 1-2 เหง้า ตามความยาวของร่องที่ระยะห่างแต่ละจุดประมาณ 70-80 เซนติเมตร แล้วจึงคราดดินบนกลบตลอดแนว

   การขุดข่าขาย จะเริ่มขุดได้เมื่ออายุ 6 เดือน ข่าที่ขุดตอนนี้ถือเป็นข่าอ่อนซึ่งก็เป็นข่าที่เราทานกันอยู่ทั่วไปนั่นเอง หากขุด 8 เดือนขึ้นไปจะถือเป็นข่าแก่ ความอร่อยจะน้อยกว่าข่าอ่อน โดยข่า 1 กอ จะมีประมาณ 25 ต้น เวลาขุดจะขุดออกเหลือกอละ 5 ต้นเพื่อให้ข่าเติบโตและให้ผลผลิตรุ่นต่อไป การขุดข่าขายหลังจากขุดแล้วจะนำมาล้าง ตัดแต่งรากที่แง่งออกให้หมด ตัดต้นให้เหลือประมาณ 1 คืบ ผึ่งให้แห้ง แพ็คใส่ถุงๆละ 1 กก. 20 กก. 25 กก. 30 กก.

   การขุดขึ้นมาแต่ละครั้ง ไม่ควรขึ้นขึ้นมาหมดทั้งกอ ให้เหลือไว้ 3-4 แง่ง เพื่อเป็นต้นพันธุ์ ซึ่งทำให้การปลูกข่าเพียงครั้งเดียว ก็สามารถอยู่ได้เป็นสิบปี  และหลังจากที่ขุดเอาหัว แง่งไปแล้ว ควรมีการปรับปรุงบำรุงดินทุกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดิน

   ตลาดการรับซื้อข่าเหลือง

   หากมีระบบจัดการที่ดี ข่าเหลือง 1 กอ จะให้ผลผลิตประมาณ 2-3 กิโลกรัม จำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 60 บาท/กอ หักค่าใช้จ่ายแล้วเกษตรกรจะมีรายได้ 150,000-200,000 บาท/ไร่

   ราคาข่าเหลืองที่ขายกันทั่วไป ราคาเหมาหน้าไร่ตันละ 40,000 บาท ราคาหน้าตลาดตันละ 60,000 บาท 1 ไร่จะให้ผลผลิตประมาณ 3.5-4 ตัน สำหรับตลาดของ ข่าเหลืองนั้นก็จะมีตลาดรองรับค่อนข้างกว้าง เนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานและภาคใต้ รวมทั้งโรงงานผลิตพริกแกงจะนิยมข่าเหลือง แม่ค้าที่มาซื้อเข้าโรงงานก็จะมีทั้งส่งโรงงานพริกแกง โรงงานบะหมี่สำเร็จรูปหรือมาม่า รวมทั้งส่งออกต่างประเทศด้วย และในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมแก่เกษตรกรทางภาคอีสานทำให้มีการปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากและทนแล้งได้ดี

Related posts