เกษตรกรนครราชสีมา  จัดสรรพื้นที่เลี้ยงแพะ ลดต้นทุนการเลี้ยง เป็นอาชีพสร้างรายได้ดี

เกษตรกรนครราชสีมา  จัดสรรพื้นที่เลี้ยงแพะ ลดต้นทุนการเลี้ยง เป็นอาชีพสร้างรายได้ดี

ปัจจุบันแพะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยเกษตรกรบางรายมีพื้นที่เพียง 1 งานก็สามารถเลี้ยงได้จนประสบผลสำเร็จเกิดเป็นรายได้ไม่น้อยทีเดียว หรือหากต้องการเลี้ยงให้ครบวงจรมากขึ้นเกษตรกรบางรายจากเดิมที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนมาทำการเลี้ยงแพะ พร้อมทั้งจัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าและพื้นที่เดินเล่นให้กับแพะ จึงทำให้สัตว์รู้สึกผ่อนคลายมีสุขภาพที่ดีและเจริญเติบโตเป็นที่ต้องการของตลาด

คุณสุวิทย์  ภักดี อยู่บ้านเลขที่ 105  ตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ได้มองเห็นความต้องการของตลาดที่รับซื้อแพะอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เขานำแพะมาเลี้ยงเป็นอาชีพทำเงิน พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่อย่างลงตัวในเรื่องของการทำแปลงหญ้าเอง ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตและมีผลกำไรจากการเลี้ยงแพะได้เป็นอย่างดี

เมื่อเริ่มมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพสร้างรายได้ คุณสุวิทย์  บอกว่า ได้แบ่งพื้นที่บริเวณสวนให้เหมาะสมกับการเลี้ยงแพะ โดยแบ่งเป็นพื้นที่โรงเรือนนอน พื้นที่ปลูกหญ้าให้แพะกินจำนวน 2 ไร่ และพื้นที่สำหรับให้แพะเดินเล่นอีก 2 ไร่ โดยการผสมพันธุ์แพะภายในฟาร์มจะเลี้ยงให้มีอายุอยู่ที่ 7 เดือนขึ้นไป จากนั้นใช้พ่อพันธุ์ที่มีอยู่ทำการผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ เมื่อผสมติดแล้วรอแม่พันธุ์ตั้งท้องเป็นเวลา 5 เดือน ก็จะได้ลูกแพะออกมาให้ดูแลต่อไป

ในเรื่องของการทำตลาดเพื่อจำหน่ายแพะนั้น คุณสุวิทย์  บอกว่า เขา เป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะจะมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มค่อยหมั่นตรวจเช็คจำนวนแพะอยู่เป็นประจำทุกเดือน โดยแพะที่มีอยู่ภายในฟาร์มของเขาไม่ต้องกังวลว่าจะจำหน่ายไม่ได้ เพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการแพะอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การผลิตแพะแต่ละครั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

โดยแพะตัวผู้อายุ 2 เดือน น้ำหนักอยู่ที่ 20 กิโลกรัม จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 125 บาท และนอกจากแพะแล้วในฟาร์มของเขายังมีเลี้ยงแกะอยู่ด้วย จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท ส่วนแพะตัวเมียนอกจากนำมาเป็นแม่พันธุ์ทดแทนใช้ภายในฟาร์มแล้ว ยังจำหน่ายเพื่อให้เพื่อนเกษตรกรรายอื่นนำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกพันธุ์ต่อไป อายุแพะตัวเมีย 7 เดือน จำหน่ายอยู่ที่ตัวละ 4,500-5,000 บาท ส่วนมูลของแพะจำหน่ายเป็นเงินให้กับเขาได้อีกด้วยราคาอยู่ที่กระสอบละ 30 บาท

สำหรับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะ ก็จะแนะนำว่าให้คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี มีการตรวจโรคอย่างชัดเจนเข้ามาเลี้ยง พร้อมทั้งหมั่นศึกษาการเลี้ยงอยู่เสมอ เมื่อเจอปัญหาต่างๆ ก็จะรับมือได้ทันท่วงที พร้อมทั้งหาแหล่งอาหารที่ประหยัดต้นทุน หรือปลูกแปลงหญ้าไว้เอง ก็จะช่วยให้การเลี้ยงแพะเกิดรายได้ที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน

Related posts