ลพบุรี ผู้ว่าฯไม่ท้อยืนยันขอวัคซีนผู้มีอำนาจเพื่อบุคลากรด่านหน้าและประชาชน

ลพบุรี ผู้ว่าฯไม่ท้อยืนยันขอวัคซีนผู้มีอำนาจเพื่อบุคลากรด่านหน้าและประชาชน


………..นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรี ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตลอดจนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและซักซ้อม การเปิดให้บริการรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Community Isolation (CI) หรือศูนย์แยกกักตัวชุมชน ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ อาคารแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหารราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งใช้ชื่ออย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดให้รับบริการผู้ป่วย ในวันพรุ่งนี้ ว่า… “ศูนย์พักรักษาตัว สีหราชเดโช” เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ตามที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดตั้ง Community Isolation (CI) หรือศูนย์แยกกักตัวชุมชน สนับสนุนจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการรองรับผู้ป่วย โควิด 19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว เพื่อใช้เป็นสถานที่แยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัว กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามมารถ ทำ Home Isolation เพื่อรักษาอาการป่วยที่บ้านได้ เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว ไปสามารถแยกกักตัวในที่พักอาศัยได้ อาทิ ในบ้านพักอาศัยมีความคับแคบ มีห้องน้ำเดียว ไม่มีห้องแยก ไม่มีความสะดวกในการพักรักษาอาการที่บ้าน เนื่องจากมีผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคพักอาศัยร่วมในบ้าน ซึ่ง “ศูนย์พักรักษาตัว สีหราชเดโช” จัดตั้งเพื่อเป็น Community Isolation (CI) หรือศูนย์กักตัวในชุมชนกลางของจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้สำหรับกักตัวสังเกตอาการ ตามมาตการ ที่ ศบค.กำหนด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยจากชุมชน และคลัสเตอร์ ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่ได้ลงทะเบียน ขอกลับมารักษาอาการป่วยตามภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย ได้ 150 เตียง โดยวันพรุ่งนี้ (17 ส.ค.64 จะมีผู้ป่วยหญิง 5 รายแรก เข้าสู่ระบบในการเข้าพักรักษาตัวเป็นกลุ่มแรก โดยในระหว่างเข้ารับการดูแลในศูนย์แห่งนี้ เมื่อผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงในขณะกักตัว จะมีทีมแพทย์พยาบาล จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และจากหน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ เป็นผู้ดูแล และประเมินอาการอีกครั้ง เพื่อจะสามารถส่งต่อยังสถานพยาบาลได้ในทันที

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึง เรื่องวัคซีนที่คนลพบุรีร่วมส่งแรงใจให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่ทำหนังสือส่งผู้มีอำนาจในกระทรวงสาธารณสุข ขอวัคซีนมาฉีดให้บุคลากรด่านหน้าและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงไป 6 รอบ แต่กลับได้มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากกรณี จ.ลพบุรี มีการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังยืนยันที่จะทำหนังสือขอวัคซีนไปยังผู้มีอำนาจ ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขิวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้า ซึ่งขณะนี้ได้มาเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ยังไม่มีเพียงพอต่อความต้องการ ล่าสุดปรึกษาหารือกันอีกครั้ง เพื่อขอวัคซีนเพิ่มมาให้มาฉีดขยายวงกว้าง ในหลุ่ม 6-8 กลุ่ม 60 ปี ขึ้นไป 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์ ในขณะเดียวกันคลัสเตอร์สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด ชุมชน ซึ่งเราต้องการวัคซีนระงับยับยั้งการแพร่ระบาด เพราะในระยะยาวทางแพทย์ พยาบาล รพ.สนาม ก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ณ ขณะนี้คือวัคซีน
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090

Related posts