สุรินทร์/นอภ.เมืองช้างสั่งลงดาบนายก อบต.กุดขาคีม3วันพร้อมทําหนังสือชี้แจงด่วน..!!

สุรินทร์/นอภ.เมืองช้างสั่งลงดาบนายก อบต.กุดขาคีม3วันพร้อมทําหนังสือชี้แจงด่วน..!!

 

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี รับฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นจาก นายผจงศักดิ์ กนกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม กรณี ประชาชนร้องทุกข์ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้ที่หลวงตามกฏหมายในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขาคีม โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งได้ชี้แจงด้วยวาจาให้นายอำเภอรัตนบุรีทราบว่า การใช้ที่ดินสำหรับวางพักทรายพื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าว ยังไม่ได้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ และ หนังสือแนบท้ายสัญญาตามโครงการ กรณีให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับวางพักทราย มีการจัดทำขึ้นในภายหลังจากดำเนินโครงการแล้ว

 

เมื่อทราบความดังกล่าว นายอำเภอรัตนบุรี จึงแจ้งให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ตาม มาตรา 122 แห่ง พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ประกอบกับ มาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม ลงนามรับทราบหนังสืงแจ้งให้ชี้แจงและเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้รายงานผลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้นายอำเภอรัตนบุรี ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค.64 นี้ ทันที

 

       ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ส.ค.64 ที่ผ่านมา นายอำเภอรัตนบุรี มอบหมายให้ นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นหัวหน้าผู้บัญชาการเหตุการณ์ นายเจษฎ์ คำยา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขารัตนบุรี และ นายช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.รัตนบุรี พร้อมชุดกำลัง ตำรวจ และ สมาชิก อส. ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบสภาพที่ดินที่ร้องเรียน 2 จุด ได้แก่ จุดแรก พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตดำเนินโครงการขุดลอก และ จุดที่สองคือพื้นที่สาธารณะป่าโคกดงเปือย พื้นที่ซึ่งได้รับข้อร้องเรียน นำทรายไปวางพักเพื่อทำการลำเลียงขนย้าย สำหรับผลการตรวจสอบจุดแรก เจ้าพนักงานที่ดิน ได้ตรวจสอบระวางแผนที่ดังกล่าว ประกอบกับแบบแปลน แต่ยังไม่สามารถยืนยันพิสูจน์พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามข้อตกลงของโครงการหรือไม่ จึงควรแจ้งต่อ หน่วยงานสังกัดกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบพิสูจน์ยืนยัน

 

สำหรับ การตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จุดที่ 2 ที่ใช้สำหรับพักทราย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบรถบรรทุกจอดในบริเวณดังกล่าว และ พบว่ามีทรายกองไว้เป็นจำนวนมาก พร้อมกับป้าย มีข้อความว่า สถานที่พักวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดูดทราย) ฯ ซึ่งชุดปฏิบัติการฯ ได้สอบถามผู้ที่รับผิดชอบดูแลบริเวณพื้นที่พักทราย ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ ได้มีข้อตกลงให้ผู้รับจ้างขุดทรายนำทรายมาพักบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมตรวจสอบ ยังไม่ได้รับการแจ้งประสานเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างขุดทรายได้ทราบข้อเท็จจริง และ พิจารณาดำเนินการสำหรับที่พักทรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

กรณีการตรวจสอบดังกล่าว เกิดจากประชาชนรวมตัวกันเรื่องร้องเรียนการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ผ่านสื่อมวลชน และ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หลังจาก นายอำเภอรัตนบุรี รับทราบข่าวสาร ได้เร่งรายงานข้อเท็จจริงให้ทางจังหวัดสุรินทร์ รับทราบ อำนวยการ ให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ ประสานการตรวจสอบกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้

/ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/

 

 

Related posts