ข่าวแพร่ ผู้นำ ผช. อสม.คณะกรรมการ ประชาชนร่วมแรงเร่งสร้างสถานที่กักกันเพิ่มที่บ้านดอนแก้ว

ข่าวแพร่
ผู้นำ ผช. อสม.คณะกรรมการ ประชาชนร่วมแรงเร่งสร้างสถานที่กักกันเพิ่มที่บ้านดอนแก้ว

ในวันนี้ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา09.00น.ณ.อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว หมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง นายอำนวย สะเอียบคง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สรวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธาน อสม.กลุ่มอสม.ประจำหมู่บ้าน พร้อมประชาชนของบ้านดอนแก้ว ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาต่อเติมคั้นห้องนอนจำนวน 7ห้องนอนก่อสร้างห้องน้ำขึ้นเพิ่มอีกจำนวน6ห้องเพื่อรองรับการกลับภูมิลำเนาของลูกหลานคนบ้านดอนแก้วหลังการประชุมคณะกรรมการและชาวบ้านเห็นสมควรให้ก่อสร้างที่พักกักตัวให้เป็นศูนย์รองรับในการทะยอยเดินทางกลับมาของผู้ที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯและตามจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงและทางบริษัทได้ปิดกิจการจึงทำให้ว่างงานจึงได้ทะยอยการกลับมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางผู้นำชุมชนและกลุ่มอสม.ต้องขอเร่งสร้างที่พักเพิ่มเติมหลังที่พักกักตัวศูนย์LQภายในหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอต่อการกักตัว ตลอดถึงศูนย์กักตัวLQ ของตำบลสะเอียบยังไม่เพียงพอดังนั้นความจำเป็นของหมู่บ้านจึงได้ตัดสินใจเร่งสร้างดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานแต่อย่างไดโดยได้ใช้งบประมาณจากหมู่บ้านตั้งงบประมาณไว้จำนวน 30,000บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำต่อเติมห้องให้ได้ตามความต้องการในการกักตัวอย่างเพียงพอและมีสินน้ำใจของกลุ่มพ่อค้าประชาชนชาวบ้านดอนแก้วที่ได้ทะยอยมาร่วมสมทบตลอดถึงนายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบพอได้ทราบข่าวในการก่อสร้างที่พักศูนย์LQของหมู่บ้านดอนแก้วจึงได้เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมมอบสมทบปัจจัยในการก่อสร้างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงในลำดับต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts