สุรินทร์/ รัตนบุรีจัดกิจกรรม”สุรินทร์รวมใจ ปันสุข” ส่งต่อความห่วงใย มอบข้าวกล่อง บรรเทาผลกระทบ โควิด-19

สุรินทร์/ รัตนบุรีจัดกิจกรรม”สุรินทร์รวมใจ ปันสุข” ส่งต่อความห่วงใย มอบข้าวกล่อง บรรเทาผลกระทบ โควิด-19

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 ที่หอประชุมอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน “สุรินทร์รวมใจ ปันสุข” ภายใต้อำนวยการของจังหวัดสุรินทร์ และ ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 25 และ ภาคเอกชน หลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ด้วยการประสานความร่วมมือ ร่วมกันบริจาคสิ่งของสนับสนุนในการจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด- 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยได้รับการสนับสนุนรถครัวสนาม จากหน่วยงานกองทัพภาคที่ 2 จัดทำอาหารกล่องออกแจกจ่ายทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.64 – 12 ส.ค.64

ทั้งนี้ อำเภอรัตนบุรี ได้บูรณาการประสานงานเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำข้าวกล่อง และ การส่งมอบให้กับประชาชน โดย นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมรับมอบนำข้าวกล่อง จำนวน 1,200 กล่อง เพื่อมอบช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ผู้ป่วย ผู้กักกันตัวในพื้นที่ โดยมอบข้าวกล่องผ่านทาง ผู้แทนของชุมชนเพื่อลดการมารวมตัวกันของกลุ่มคน

สำหรับการเข้าช่วยเหลือครั้งนี้ มี นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา รองนายก อบจ.สุรินทร์ นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ สจ.อำเภอรัตนบุรี ทั้ง 2 คน และ สจ.อีกหลายพื้นที่ ในนามของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม พบปะส่งมอบให้กำลังใจข้าราชการ และ ประชาชนอำเภอรัตนบุรี ที่ร่วมกันผนึกกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ในการป้องกันสถานการณ์โควิด-19
ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์

Related posts