พังงา-จังหวัดพังงาและจังหวัดน่าน จับมือแลกเปลี่ยนมังคุดทิพย์พังงากับลำไยพญาแก้วน่าน ช่วยเหลือเกษตรกร2จังหวัด

พังงา-จังหวัดพังงาและจังหวัดน่าน จับมือแลกเปลี่ยนมังคุดทิพย์พังงากับลำไยพญาแก้วน่าน ช่วยเหลือเกษตรกร2จังหวัด

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา นายสุเทพ คงเทศ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยนายกฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นส.วรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดพังงา ร่วมรับมอบลำไยพญาแก้วน่าน จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตามโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ด้วยการแลกเปลี่ยนมังคุดทิพย์พังงา5.8 ตันกับลำไยพญาแก้วน่าน 3.5 ตัน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมรับมอบและกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดที่มีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยเฉพาะมังคุดทิพย์พังงา ซึ่งขอยืนยันว่าแม้ผิวจะไม่สวยแต่เป็นมังคุดที่มีรสชาติอร่อยที่สุด

    นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงา พาณิชย์จังหวัดพังงาและหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดทิพย์พังงา ที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำลงอย่างมาก จากปัญหาโควิด-19ทั้งตลาดส่งออกต่างประเทศ ตลาดภายใน และปัญหาในเรื่องการขนส่ง จึงได้มีการจับมือกันของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพังงา ช่วยกันกระจายมังคุดทิพย์พังงาไปยังเครือข่ายบริษัทประชารัฐฯ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม พาณิชย์จังหวัด อบจ. เกษตรและสหกรณ์ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี จนสามารถยกระดับราคามังคุดทิพย์พังงาช่วยเหลือเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง

อโนทัย งานดี/พังงา/

 

Related posts