จันทบุรี ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า    

จันทบุรี ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

 

วันนี้ 5 สค. 64 ที่ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(pfizer)บูสเตอร์เข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าต่อสู้กับภัยโควิด-19 โดยนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นำฉีดวัคซีนเป็นคนแรก ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ 3 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนโดยหลักการในครั้งนี้คือฉีดให้กับบุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือชิโนฟาร์มครบ 2เข็ม อย่างน้อย1เดือนหรือบุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆมาแล้วเพียง1เข็มพิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 โดยระยะเวลาระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่1เป็นหลักและบุคลากรที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์1เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบเชื้ออย่างน้อย1เดือนเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ การฉีดวัคซีนจึงเป็นความสำคัญอย่างมากในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรค และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดการติดเชื้อ ลดจำนวนเชื้อในทางเดินหายใจ หรือลดการป่วยหนักและเสียชีวิตลงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้ ซึ่งในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จำนวน3,360โดสเพื่อทำการฉีดกระตุ้นเข็มที่3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

Related posts