นายเรือรุ่น 102 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

นายเรือรุ่น 102 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ผู้แทนนายเรือรุ่นที่ 102 ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภค/บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหอผู้ป่วยส่วนขยายโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประกอบด้วย ตู้กดน้ำพร้อมน้ำดื่ม แก้วน้ำกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง กระดาษชำระ และหน้ากากอนามัย​ เมื่อ 3 ส.ค.64 ที่ผ่านมา

โดยนาวาเอก สามารถ ศรีม่วง ผู้บังคับการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ และคณะ ได้เดินทางมาให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของด้วยตนเอง

​ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.สัตหีบ ที่มีคลัสเตอร์การระบาดในตลาดสัตหีบ ทำให้หน่วยงาน

ด้านสาธารณสุขต้องเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เพื่อรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19​

​นายเรือรุ่นที่ 102 จึงขอส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติภารกิจ และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี

 

Related posts