ข่าวแพร่ อำเภอสองยังรักษาเสถียรภาพการป้องกันโควิด19 ให้เป็นศูนย์รายอยู่จวบปัจจุบัน

ข่าวแพร่
อำเภอสองยังรักษาเสถียรภาพการป้องกันโควิด19 ให้เป็นศูนย์รายอยู่จวบปัจจุบัน

ในวันนี้ที่4สิงหาคม พ.ศ.2564 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามสถานการโควิด19ในพื้นที่อำเภอสองที่ยังคงรักษามาตรฐานรักษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19)ให้มีเสถียรภาพด้วยความมั่นคงด้วยดีตลอดจวบจนถึงปัจจุบันตั้งแต่การระบาดเริ่มแรกจนถึงรอบนี้โดยทางอำเภอสองมีมาตรการคุมเข้มให้สอดคล้องกับมาตรการของจังหวัดทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและทางด้านสาธารณ
สุข ตลอดถึงรพ.สต.ตำบล กลุ่มอสม.พร้อมประชาชนทุกท้องที่ต้องทำงานเชิงรุกในการป้องกันดู
แลภายใต้การบังคับใช้กฏหมายตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ
กลุ่มอสม.ต้องทำงานเชิงรุก ติดตามการกลับภูมิลำเนาของลูกหลานที่กลับ ตลอดถึงผู้นำในชุมชนได้สร้างสถานที่กักกันตนเองภายในหมู่บ้านตลอดถึงศูนย์กักกันตนเองศูนย์LQ ตำบลจนเป็นที่รอง
รับการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเน้นกำชับผู้ที่กักตัวเองปฎิบัติตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด ซึ่งในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ของจังหวัดแพร่ทั้ง7อำเภอยังมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนป่วยที่เข้าระบบคนแพร่ไม่ที้งกันก็ยังทะยอยส่งมารักษาในจังหวัดแพร่ก็ยังไม่นี่ง โดยนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง ต้องทำงานเชิงรุก ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง คุมสถานการณการแพร่ระบาดอย่างชนิดที่ไม่มีความเน็ดเหนื่อย ลงพื้นที่ทั่วทั้งอำเภอและให้ทางสาธารณสุขเฝ้าระวังแจ้งรายงานอย่างต่อเนื่องเรียกประชุมหน่วยงานมาตลอดพร้อมทั่วกำชับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและสร้างศูนย์กักกันตนเองภายในหมู่บ้านเพิ่มถ้าหากไม่เพียงพอต่อการรองรับการกลับมาของลูกหลาน
ในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรคจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด19อีกช่องทางหนึ่งที่ยังคงเสถียรภาพการป้องกันจากการติดเชื้อของทางหน่วยงานราชการของโรงพยาบาลสองก็ยังบริการรองรับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งมีประชาชนทะยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนวันละ400
กว่ารายและมีการลงทะเบียนจองฉีดวัคกันอย่างต่อเนื่องและเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการป้องกัน
ที่ดีอีกระดับหนึ่งจึงทำให้อำเภอสองอยู่รอดปลอดภัยจากการติดเชื้อในพื้นที่อำเภอสอง

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

 

Related posts