สุรินทร์/นายอําเภอเมืองช้างมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ลำบาก ต่อยอดการช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์/นายอําเภอเมืองช้างมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ลำบาก ต่อยอดการช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี เดินทางมาที่ หมู่ที่ 5 ตำบลยางสว่าง โดยมี กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางสว่าง ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ลำบาก ให้กับครอบครัวคุณยาย ที่เลี้ยงหลาน 2 คน และ มีสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปยากลำบาก รวมทั้ง ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุนี ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค และ ทุนการศึกษา ให้กับหลานทั้ง 2 คน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 นายอำเภอรัตนบุรี เดินทางมาเยี่ยมเยียน ติดตามการสร้างบ้าน ได้พูดคุยกับคุณยาย และ เด็กทั้งคู่ เห็นว่าเด็กๆ มีนิสัยร่าเริง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และ มีผลการเรียนดีทั้งสองคน เมื่อเปิดดูผลการเรียน ก็ได้เกรดเฉลี่ยสูงทั้งคู่ จึงขอเป็นกำลังใจให้คุณยาย ดูแลให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน โดยอำเภอรัตนบุรี จะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พช.อ.) เพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุนด้านพัฒนาสร้างโอกาสการศึกษาให้โอกาสเด็กยากไร้ลำบาก ที่ตั้งใจเรียนทุกคน ได้ศึกษาต่อ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการช่วยเหลือคุณยาย และ หลาน ครอบครัวนี้ ก่อนหน้านี้ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ หน่วยงานภาคราชการ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ ภาคประชาชน นำสิ่งของพร้อมเงินมามอบช่วยเหลือ และ อำเภอรัตนบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ โดยงบบูรณาการ ด้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ลำบาก จำนวน 60,000 บาท รวมทั้ง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านการจัดสร้างบ้าน เพื่อสมทบกับเงินที่มีผู้บริจาคให้ครอบครัวยายหลานอีก จำนวน ประมาณ 80,000 บาท สำหรับการจัดสร้าง ผู้นำชุมชน ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ช่วยกำลังแรงงานในการก่อสร้าง
/ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์

Related posts