จันทบุรี สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่รพ.พระปกเกล้า

จันทบุรี สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่รพ.พระปกเกล้า

วันนี้ 4 สค. 64 สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค 3340 มอบอุปกรณ์ทาง การแพทย์ เป็นท่อสำหรับใช้ต่อกลับเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกิจของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในจันทบุรียังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันทำให้ทางโรงพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอที่จะใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 ได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษ สำหรับเด็กแรกคลอด ไปแล้ว เมื่อ เดือน กันยายน 2563 โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบในวันนี้มีมูลค่า 177,000. บาท
อีกทั้งยังได้ มอบสบู่สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค จาก 4 MIND SINK อีกจำนวน100 ก้อน. โดย มีพญ.สิรินทรา ผู้มีธรรม และพญ.ยิ่งดาว ชยสิกานนท์ เป็นผู้รับมอบ.
ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี

Related posts