ปิดวัดภูสมณาราม และสะพานซูตองเป้ เนื่องด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 2019 ) ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง

ปิดวัดภูสมณาราม และสะพานซูตองเป้
เนื่องด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 2019 ) ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง

ด้วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 2019 ) ศปค.ของระดับจังหวัดหลายจังหวัด จึงได้ออกมาตรการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ได้เฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดังนั้นทางวัดภูสมณาราม ซูตองเป้ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประกาศปิดวัดภูสมณาราม และสะพานซูตองเป้ เพื่อดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 2019 ) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางวัดภูสมณาราม และสะพานซูตองเป้ ปิดเป็นการชั่วคราว มิให้นักท่องเที่ยว และคุลคล เข้า – ออก จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความสร้างมั่นใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่จะเดินทางมายังวัดภูสมณาราม (สะพานซูตองเป้) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน พระปลัดจิตพัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าอาวาดวัดภูสมณาราม (สะพานซูตองเป้ )
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts