อบต.บ่อวินอนุมัติซื้อชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit (เก็บตัวอย่างด้วยการ Swab จมูก)2000 ชุดแห่งแรกในจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจกลุ่มเสี่บง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในพื้นที่

อบต.บ่อวินอนุมัติซื้อชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit (เก็บตัวอย่างด้วยการ Swab จมูก)2000 ชุดแห่งแรกในจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจกลุ่มเสี่บง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โดยนายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่และการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทุกวันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงอนุมัติงบประมาณเร่งด่วน ซื้อชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit (เก็บตัวอย่างด้วยการ Swab จมูก)จำนวน 2000 ชุด ซึ่งแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี ที่ซื้อชุดตรวจ มาเพื่อตรวจกลุ่มเสี่บง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในพื้นที่ ซึ่งหลังจากทางสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ได้ทราบว่าทางอบต.บ่อวินมีชุดตรวจทดสอบ Antigen Test Kit จึงขอความอนุเคราะห์จากทางกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ต้องหา ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โควิด 19 จำนวน 2 คน ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit ซึ่งจากการตรวจของจ้าหน้าที่ พบผลของทั้ง 2 คน ผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไร

   นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เปิดเผยว่า เนื่องจากองค์การบริหารตำบลบ่อวินได้จัดทำศูนย์พักคอยร่วมกับทางอำเภอศรีราชา โดยทาง อบต.บ่อวินเองได้เล็งเห็นว่าปัญหาก็คือผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ยังคงรอคิวตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ทางคณะผู้บริหาร อบต.บ่อวินจึงทำการซื้อชุดตรวจโควิดมาจำนวนหนึ่งเพื่อคัดกรองหาเชื้อของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่อบต.บ่อวิน ถ้าเกิดเจอเชื้อโควิดจะได้แยกตัวออกจากครอบครัวเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่ ทั้งนี้ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการห้องเช่าในพื้นที่ที่ทราบว่าผู้เช่าของท่านติดเขื้อโควิด-19ให้รีบทำการแจ้งมาที่อบต.บ่อวิน ทางกองสาธารณสุขทางเราจะรีบส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและประเมินผลว่ากลุ่มของท่านมีความเสี่ยงสูงหรือไม่เพื่อจะได้รีบนำตัวมารักษาอาการต่อไป

 

Related posts