นครปฐม ผู้บริหารเกษมชัยฟู๊ด สนับสนุนเตียงสนามและอาหารให้กับศูนย์พักคอยช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19

นครปฐม ผู้บริหารเกษมชัยฟู๊ด สนับสนุนเตียงสนามและอาหารให้กับศูนย์พักคอยช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19
ข่าวโดย นายสมคิด พรมมี

วันนี้ (3สิงหาคม 256) ที่ศาลากิตติวัฒน์ วัดชุมนุมศรัทธา(วัดเก่า) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโกญจนาท ศรมยุรา (เฮียแป๊ะ) ประธานกรรมการบริษัทเกษมชัยฟู๊ด จำกัด ได้สนับสนุนอาหารให้กับผู้ที่เข้ามาพักกักตัวและสังเกตอาการที่ศูนย์พักคอยแห่งที่ 4 วัดชุมนุมศรัทธา ในเขตพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม

นายโกญจนาท ศรมยุรา เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางเลน ร่วมกันจัดศูนย์พักคอยช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยง จำนวนทั้งหมด 126 เตียง แยกเป็นหญิงและชาย โดยวันนี้ทางศูนย์ได้มีความพร้อมแล้ว โดยเราได้เล็งเห็นว่า เรื่องของการะบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ เตียงที่ศูนย์พักคอยที่เราเตรียมไว้ 3 แห่ง ยังคงไม่เพียงพอ จึงเร่งจัดทำศูนย์นี้เพิ่มอีกแห่งหนึ่ง โดยบริษัทเกษมชัยฟู๊ด ได้จัดทำศูนย์พักคอยโดยได้จัดทำเตียงสนาม ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า พัดลม และห้องน้ำร่วมทั้งได้นำช่างมาติดตั้งสัญญานอินเตอร์เน็ทให้กับผู้ที่มากักตัว รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำอาหารให้กับผู้ที่กักตัว จำนวน 3 มื้อทุกวันจนกว่าจะหายป่วย

ซึ่งศูนย์แห่งแรกตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบางเลน แห่งที่ 2 ที่โรงเรียนบางเลนวิทยา แห่งที่ 3 ที่สนามกีฬาไก่ชน และแห่งที่ 4 ที่วัดชุมนุมศรัทธา ซึ่งเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว คาดว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จทุกอย่าง และประชาชนสามารถเข้าพักได้ในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ ได้ขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่บริจาคสิ่งของต่างๆ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เสียสละเวลามาดูแล และขอบคุณเจ้าของสถานที่วัดชุมชุมศรัทธา ที่ดูแลและช่วยเหลือในการจัดสร้างอย่างเต็มที่ทำให้สถานที่นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Related posts