สุรินทร์/ เปิดศูนย์พักคอยระดับตําบล300 เตียง พร้อมจัดทีมแพทย์ สาธารณสุข 24 ชั่วโมง

สุรินทร์/ เปิดศูนย์พักคอยระดับตําบล300 เตียง พร้อมจัดทีมแพทย์ สาธารณสุข 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยระดับตำบล ตำบลดอนแรด ที่โรงเรียนดอนแรดวิทยา เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในอาการระดับสีเขียว ได้ประมาณ 300 คน โดยมี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอาวุโส พ.ต.ท.วงพงศ์ มดทอง สารวัตรใหญ่ สภ.ดอนแรด พ.ญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี น.พ.กฤษฎา วันดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี นายสมศักดิ์ เผ่าสอน สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่ง ครู และ บุคลากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนแรด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด และ พนักงานส่วนตำบล รวมทั้ง ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และ ร่วมมอบเงินสด สิ่งของที่จำเป็นสนับสนุนศูนย์ฯ จากนั้น ร่วมกันตรวจความพร้อมของสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลดอนแรด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ และ ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อำเภอรัตนบุรี มีศูนย์พักคอยระดับตำบล ทุกตำบล ซึ่งมีความพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ อำเภอรัตนบุรี ได้พิจารณาความพร้อมด้านสถานที่ การจัดระเบียบพื้นที่การเข้า-ออก ความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบบริเวณที่ตั้งศูนย์ฯ โดยปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม พื้นที่ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอน ระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบอินเตอร์เน็ต การติดตั้งพัดลม ความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและ ขยะติดเชื้อ ตลอดจน การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับแรก และ การจัดการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีทีมแพทย์ และ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมดูแลรับผิดชอบประจำศูนย์ 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์

Related posts