สุโขทัย-โรงทานปันสุข ถึงเวลาพระช่วยโยม แจกไก่สด มะนาว 750 ชุดช่วยบรรเทาทุกข์ช่วงโควิด-19ระบาด

สุโขทัย-โรงทานปันสุข ถึงเวลาพระช่วยโยม แจกไก่สด มะนาว 750 ชุดช่วยบรรเทาทุกข์ช่วงโควิด-19ระบาด

 

เมื่อเวลา11.00น.วันที่3ส.ค. คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย โดยพระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาราม พระครูสุเขตสุธาลังการ เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม พระครูชัยรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม พระมหาวงศ์วิสุทธิ์ วิสุทฺธสาโร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม พระครูปลัดวัฒนา สิริสุวัณโณ เจ้าอาวาสพลายชุมพล ได้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือญาติโยมที่กำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณวัดพลายชุมพล บ้านหางคลอง หมู่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย แจกอาหารฟรีทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป

พระครูปลัดวัฒนา สิริสุวัณโณ เจ้าอาวาสพลายชุมพล กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ทางอาตมาต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย จึงจัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยมขึ้นที่วัดพลายชุมพล โดยอาตมาพร้อมทั้งคณะกรรมการและแม่ครัววัดพลายชุมพลจะได้ร่วมกันปรุงอาหารสุกวันละ 750 ชุดเพื่อมอบให้กับหน่วยงานราชการและญาติโยม และสำหรับวันนี้ทางคณะสงฆ์ ได้มอบไก่สดพร้อมกับมะนาวให้ญาติโยม บ้านหางคลอง หมู่5 ต.บ้านกล้วย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 750 ครอบครัว ให้ทุกครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติโยมและเป็นการตอบแทนญาติโยมว่าช่วงปกติญาติโยมใส่บาตรให้พระ เมื่อถึงเวลาญาติโยมเดือดร้อนทางคณะสงฆ์ต้องช่วยเหลือญาติโยมเพื่อเป็นการตอบแทนโยม

ด้านนางเรไร อายุ 61 ปี ชาวบ้านบ้านหางคลอง กล่าวว่าตนเองมีอาชีพค้าขายเมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ค้าขายลำบากมาก สำหรับวันนี้ทางตนเองต้องของขอบคุณทางคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย และพระครูปลัดวัฒนา สิริสุวัณโณ เจ้าอาวาสพลายชุมพล ที่มอบไก่สด และมะนาวให้กับชาวบ้านบ้านหางคลองทุกครัวเรือนเพื่อนำไปประกอบอาหารในวันนี้

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts