นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นำทีมศูนย์ Fix It Center ปันน้ำใจ สร้างจุดพักคอยผู้ป่วยโควิด – 19

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นำทีมศูนย์ Fix It Center ปันน้ำใจ สร้างจุดพักคอยผู้ป่วยโควิด – 19

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ออกให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง ภายในจุดพักคอยแก่ผู้ป่วยโควิด – 19 เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ และจังหวัดต่อไป ณ ศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิดอีมาดุ๊ดดีน (ชุมชนบ้านคลอง 3 ทรายมูล) ต. ดอนยอ อ. เมือง จ. นครนายก

นายภูชนะ อุดมเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยตกค้าง รอเตียงเพิ่มมากขึ้น จังหวัดนครนายก จึงจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่หนักมากหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยดังกล่าว โดยจัดทีมครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 10 คน ให้บริการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย และเดินสายไฟฟ้าส่องสว่างในเต็นท์ บริเวณทางเดิน ห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเข้าพักอาศัย ซึ่งจุดพักคอยนี้มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ จำนวน 45 เตียง ลักษณะเป็นเตียงสนามทำจากไม้อัด พื้นที่โปร่ง ทำให้มีระบบการถ่ายเทอากาศได้ดี

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำทักษะความรู้ความสามารถของครูอาชีวศึกษาไปใช้ช่วยเหลือสังคม และชุมชนบ้านเกิด สร้างเครือข่ายการทำงานจิตอาสาร่วมกับชุมชน และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา ทำให้ผู้ปกครอง และประชาชนสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts