ลพบุรี กรมป่าไม้เพาะกล้าฟ้าทะลายโจรแจกประชาชนสู้โควิด

ลพบุรี กรมป่าไม้เพาะกล้าฟ้าทะลายโจรแจกประชาชนสู้โควิด

กรมป่าไม้เพาะชำกล้าต้นฟ้าทะลายโจรนับแสนต้นบรรจุใส่ถุงนับแสนต้น เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนผ่านผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น มอบต่อให้กับประชาชนทุกครัวเรือนไว้ป้องกันโรคโควิด -19

 

วันที่ 3 ส.ค. 2564 นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี และ หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธงศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้นำตัวแทนชุมชนเทศบาลเขาพระยาเดินธง เยี่ยมชมโครงการเขาพระยาเดินธงศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมกับนำเยี่ยมชมการดำเนินการเตรียมการเพาะกล้าไม้ต้นฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้เพาะไว้นับแสนต้นเตรียมที่จะมอบให้กับผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อที่จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือนประมาณครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)ได้มอบหมายให้ทางโครงการเขาพระยาเดินธงศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการวางแนวทางในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 โดยนำส่วนต่าง ๆ ของต้นฟ้าทะลายโจรไปบริโภคที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคดังกล่าวลงได้ ซึ่งได้มีการอธิบายในการนำไปเพาะปลูกให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบถึงการนำไปบริโภค

 

พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงว่าถ้าผู้ที่ตกงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ก็สามารถที่จะรับต้นฟ้าทะลายโจรไปปลูก จากนั้นนำฟ้าทะลายโจรตากแห้งมาขายคืนให้กับทางโครงการได้ในราคากิโลกรัมละประมาณ 350 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อีกทางหนึ่งด้วย

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Related posts