มทบ.37 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 

มทบ.37 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19

**********************************************************

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64, 1030 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ เสธ.มทบ.37, พ.อ. ไพโรจน์ ยะวิชาญ รอง เสธ.มทบ.37 (1) และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ มว.พล.เสนารักษ์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

 การดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จว.ช.ร.

Related posts