แม่ฮ่องสอนเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอีก 1

แม่ฮ่องสอนเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอีก 1

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ได้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย (Case MS105) รวมผู้ป่วยที่เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหมอกจ่ำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ไปพักอยู่กับครอบครัวของลูกสาวที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งลูกสาวได้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับการรักษาที่ ร.พ.วิพาราม กรุงเทพ ฯต่อมาตัวผู้ป่วย บุตรเขย และหลานน้อย อายุแค่ 1 ปี เริ่มมีอาการป่วยได้ไปตรวจ RT-PCR ที่ ร.พ. วิพาราม ฯผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีเตียงว่าง จึงขอติดต่อผ่านศูนย์โควิด -19 แม่ฮ่องสอน นับเป็นผู้ป่วย 3 รายแรกของจังหวัดที่รับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

ตั้งแต่วันแรกที่รับการรักษา ผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบทั้งสองข้าง ได้รับการรักษาโดยรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ ยาสเตียรอยด์ลดอาการอักเสบ และให้อ๊อกซิแจนทางจมูก ตลอกระยะเวลาที่มารับการรักษา นอกจากอาการปอดอักเสบของผู้ป่วยจะไม่ดีขึ้นแล้ว อาการทั่วไปโดยรวมกลับทรุดลงตามลำดับ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบมากขึ้น ได้รับการรักษาโดยการใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้ยาสเตียรอยด์ขนาดสูงขึ้น ยาปฎิชีวานะ และยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ ทางลอดเลือด ตลอดจนการจัดท่านอนตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 22.20 น.ผู้ป่วยก็ได้เสียชีวิตลง โดยแพทย์ผู้รักษาได้ลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิตจากภาวะระบบการหายใจล้มเหลวจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจัยที่ทำให้อาการของโรคมีความรุนแรงของผู้ป่วยรายนี้ คือเป็นผู้สูงอายุ เป็นโรคเบาหวาน มีภาวะอ้วน น้ำหนัก 77 กก. และไม่มีประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 2019

และในวันเดียวกัน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดจำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี สัญชาติไทยที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย ทำงานเป็นพนักงานการเงินและบัญชี ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเดือนเมษายน จำนวน 168 ราย เป็นเพศชาย 91 ราย (54%) เพศหญิง 77 ราย (46%) เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายแล้ว 85 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 81 ราย รักษาที่ ร.พ.ศรีสังวาล 6 ราย ร.พ.แม่สะเรียง 10 ราย ร.พ.ปาย 14 ราย ร.พ.แม่ลาน้อย 1 ราย และ ร.พ.สนาม 50 ราย

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts