ลำปาง-ชาวบ้านปงถ้ำ-ปงทอง อ.วังเหนือ ประกาศล็อคดาวน์ปิดหมู่บ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

ลำปาง-ชาวบ้านปงถ้ำ-ปงทอง อ.วังเหนือ ประกาศล็อคดาวน์ปิดหมู่บ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสน่ห์ ซองดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปงถ้ำ หมู่ 3 ต.ปงทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ของผู้ว่าฯลำปางนั้นถือว่าสุดยอด  เป็นการระบาย คนออกจากกรุงเทพฯ และไม่ทิ้งกันในยามยากลำบากและเราจะหนีความจริงไปไม่ได้ซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหมื่นกว่าคนซึ่งทำให้พื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล จะต้องเตรียมการบริหารจัดการ จัดทำที่พัก ที่กักตัวและอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องลูกหลานคนบ้านเรา ซึ่งบ้านปงถ้ำก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ที่จะมีพี่น้องเดินทางกลับจากกรุงเทพฯต่างจังหวัด ดังนั้นทางชุมชนบ้านปงถ้ำ-ปงทอง จึงได้มีการประชุมคณกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอประกาศปิดหมู่บ้านโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยระเบียบ กติกาของชุมชนขอความร่วมมือกับพี่น้องบ้านปงถ้ำ- ปงทอง และประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน  ดังนี้
1.ห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าในหมู่บ้านโดยเด็ดขาด 2.ใครที่สั่งของไว้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย หรือสินค้าอื่นๆให้โอกาส 3 วัน หากครบ กำหนดให้ไปรับเองที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน 3.บุคคลใดที่จะติดต่อคนในชุมชน ให้รอที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเท่านั้น
4.ให้ญาติแจ้งบุตรหลานที่อยู่ต่างถิ่น มิให้เข้าในพื้นที่ชุมชน ช่วงเวลานี้ เพื่อมิให้ เป็นผู้เสี่ยงต่อการ รับหรือแพร่เชื้อในชุมชน 5.งดรับนักท่องเที่ยวทุกชนิด ทุกประเภท 6.สำหรับผู้ที่เดินทางมาตามโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน หากรักษาที่โรงพยาบาลหายแล้ว ให้มาอยู่ในสถานที่แยก ที่ชุมชนได้สร้างให้ไว้เพื่อเฝ้าดูอาการอีก 14วัน ก่อนที่จะให้เข้าไปอยู่กับครอบครัวตามปกติต่อไป

7.บุคคลที่จะมารักษาตัวในเรื่องโควิดจากต่างถิ่น ขอให้แจ้ง ประสานงานจากจังหวัดเสียก่อน เพื่อให้เข้ามาตามขั้นตอนโดย มิให้เข้ามาโดยพละการโดยเด็ดขาด เพราะนั้นคือสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และพี่น้องอย่างสูงสุด
8.ให้หัวหน้าชุดในแต่และวัน พิจารณาในการให้เข้าออก ของลูกบ้านตามความเหมาะสม ของในแต่ล่ะวัน โดยถือว่าการตัดสินใจของหัวหน้าชุดในแต่ล่ะวันถือเป็นอันสิ้นสุด  หัวหน้าชุดประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน  ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต. และประธาน อสม. 9.จุดบริการผู้ดูแลตนเองหลังจากรักษาหายตอนนี้ ติดตั้งน้ำประปา ไฟฟ้า ห้องน้ำและศาลาอีก 4 หลัง โดยการดำเนินการใช้กำลังแรง จากพี่น้อง 2 ชุมชน

นายเสน่ห์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวคนในชุมชน ร่วมกันก่อตั้งเป็นรัฐธรรมนูญหมู่บ้าน ผมเองก็อยู่ใต้ระเบียบดังกล่าวเช่นกัน เพื่อความผาสุขของพี่ฃน้องในชุมชนเราในช่วงนี้ไปก่อน จึงขอความร่วมมือกับทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.64 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน.

วินัย/ลำปาง รายงาน

 

Related posts