ร้อยเอ็ด/… โครงการวิสาหกิจชุมชน “ปลูกกัญชา”ที่…วิทยาลัยเทคโนโลยี แทนพล อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
โครงการวิสาหกิจชุมชน “ปลูกกัญชา”ที่…วิทยาลัยเทคโนโลยี แทนพล อำเภอโพนทอง


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 2 ส.ค.2564 นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้คณะกรรมการอาหารและยาจาก สสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาต ปลูกกัญชา ของวิสาหกิจชุมชนอาชีวะรักษ์สมุนไพร ร่วมกับ รพ.สต.นาแพง ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี แทนพล บ้านม่วงคำ ต.นาอุดม อำเภอโพนทอง วัตถุประสงค์ปลูกเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์
ปริมาณการปลูก พื้นที่เพาะปลูก ขนาด 10X15 เมตร:150 ตารางเมตร เป็นแบบ Greenhouse โรงเรือน ที่มุงด้วยวัสดุโปร่งแสง กันแมลงศัตรูพืช ควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันฝน ลดความร้อนจากดวงอาทิตย์ควบคุมสภาพแวดล้อมและการหมุนเวียนของอากาศในโรงเรือน เพื่อจะได้กัญชาที่มีคุณภาพ
พ.ญ วาสินีพร พลเยี่ยม ประธานกรรมการอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้รับใบอนุญาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล พูดถึงวัตถุประสงค์โครงการ “ROi Et Cannabis Model”( ปลูกกัญชาต้นแบบ)เพื่อส่งเสริมการปลูกกัญชาโดยภาคประชาชน และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เปิดให้สามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้
สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

Related posts